Government

Få korrekt information om COVID-19

Sju enkla råd för att skydda dig och andra

 • Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva.
 • Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
 • Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.
– Folkhälsomyndigheten.
(med reservation för ändringar, följ därför allt Folkhälsomyndigheten anvisningar och riktlinjer)

Vanliga symptom Covid-19

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående Andningssvårigheter
 • Muskel samt ledvärk

Information om Covid-19

Följ i första hand Folkhälsomyndigheten
läs mer

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt går det bra att använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.
– Folkhälsomyndigheten

De flesta blir lindrigt sjuka

De allra flesta blir lindrigt sjuka med hosta och feber som går över av sig själv, men en del blir allvarligt sjuka med andningssvårigheter och lunginflammation. Viruset överförs genom nära kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Symtomen är ofta lindriga och kommer vanligtvis cirka fem dagar efter att en person blivit smittad. Men dessa symtom kan även komma tidigare eller senare än fem dagar.
läs mer

Få korrekt information om COVID-19

Följ myndigheternas råd och regler när det gäller COVID-19. Detta är väldigt viktigt så att desinformation gällande viruset inte sprids. Vi har alla ett ansvar att följa vid sådana här kriser och vi råder alla att gå in på  www.krisinformation.se för att ta del av myndigheternas råd (MSB & Folkhälsomyndigheten)

De flesta blir lindrigt sjuka

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna. – Folkhälsomyndigheten